strona
domowa
mapa
strony
kontakt
Włącz bezpieczny
internet dzięki
zaporze ogniowej
ZoneAlarm Free

Obsługa programu

Centrum sterowania

Centrum sterowania ZoneAlarm pozwala na szybki dostęp do wszystkich opcji bezpieczeństwa oraz ukazuje informacje na temat stanu bezpieczeństwa komputera.

Centrum sterowania

  1. Pasek Menu - są tu wszystkie opcje bezpieczeństwa. Wystarczy kliknąć na odpowiednią nazwę, a otworzy się panel do konfiguracji danej opcji.
  2. Zakładka stanu - pokazuje podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa oraz podsumowuje aktywność internetową.
  3. Internet Lock - zwiększa bezpieczeństwo podczas gdy oddalisz się od komputera na dłuższy czas (np. kilka dni).
  4. Stop button - blokuje wszystkie połączenia z internetem - kliknij na niego jeśli uważasz że Twój komputer został zaatakowany.
  5. Help link - przenosi Ciebie do panelu pomocy programu.

Overview

Product Info

Product Info

Version Information - informuje o zainstalowanej wersji aplikacji, jej silnika oraz sterowników.

Licensing Information - jest to opcja potrzebna podczas zakupu wersji ZoneAlarm Pro. Tutaj wpisujemy klucz licencyjny otrzymany wraz z zakupioną wersją programu.

Wpisujemy klucz licencyjny do ZoneAlarm Pro

Support and Update Information - pomoc techniczna i informacje na temat uaktualnień.

Registration - podaje dane na kogo jest zarejestrowany produkt oraz dokładną datę i czas rejestracji. Pozycja ta umożliwia równocześnie zmianę wcześniej podanych danych.

Rejestracja programu

Preferences

Preferencje

Check for Updates - umożliwia wybór pomiędzy ręczną a automatyczna aktualizacją ZoneAlarm Free. Po kliknięciu na przycisk pojawi sie okienko, na którym będzie widać postęp aktualizacji (jeśli jest dostępna),

Uaktualnianie ZoneAlarm

a po jej zakończeniu zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie komputera.

Uruchomienie ponowne komputera

General - pozwala ustawić, aby ZoneAlarm automatycznie uruchamiał sie podczas startu systemu operacyjnego. Natomiast po kliknięciu na przycisk 'Options' dodatkowo można ustawić przywracanie ostatnio przeglądanej zakładki, wybrać schemat kolorów (tylko dla wersji ZoneAlarm Pro) oraz uruchomić serwer Proxy.

Generalne opcje ZoneAlarm

Contact with Zone Labs - odpowiada za pokazanie okienka z informacją przed połączeniem z witryną Zone Labs oraz umożliwia ukrycie adresu IP.

Online Fraud Protection - chroni przed sfałszowanymi stronami na których dokonuje się różnego rodzaju płatności. Np. aukcje internetowe, sklepy czy bankowość online. Pozwala szczegółowo ustalić które strony mają być chronione.

Ochrona Online Fraud Protection

Firewall

Main

Zakładka to odpowiada za ochronę komputera w sieci. Można wyróżnić tutaj dwie strefy (ang. Zones), a mianowicie strefę internetu i strefę zaufaną.

Firewall - Main

Internet Zone Security - Umożliwia ustawienie stopnia zabezpieczenia komputera w czasie korzystania z internetu.

Trusted Zone Security - jest to opcja potrzebna podczas zakupu wersji ZoneAlarm Pro. Tutaj wpisujemy klucz licencyjny otrzymany wraz z zakupioną wersją programu.

W obu tych przypadkach mamy możliwość wyboru trzech stopni ochrony: High, Medium i Off.
High - Poziom "Niewidzialności", przy tym ustawieniu komputer jest niewidoczny w internecie i chroniony przed hakerami. Udostępnianie zasobów komputera jest tutaj niedostępne. Jest to zalecane ustawienie dla strefy internetu.
Medium - Poziom "Udostępnianie danych", przy tym ustawieniu komputer jest widoczny w danej strefie i umożliwia udostępnianie zasobów innym komputerom. Jest to zalecane ustawienie dla strefy zaufanej.
Off - Opcja ta wyłącza firewall'a w danej strefie. Umożliwia łatrwy dostęp do zasobów komputera, nawet tych które nie są udostępnione. Jest to opcja niezalecana dla każdej ze stref.

Zones

Można tutaj ustalić konkterne strefy. Są to przeważnie karty sieciowe w komputerze łączące się z internetem. Można również dodać własne strefy, np. numer IP znajomego lub innego komputera w domu.

Strefy Zone Alarm

Program Control

Main

Program Control - Umożliwia ustawienie czułości firewall'a na dostęp aplikacji do internetu. Kiedy program np. przeglądarka internetowa będzie chciała połączyć się z internetem to wyskoczy okienko z pytaniem, czy ma on zostać jej udostępniony.
Automatic Lock - Po uaktywnieniu tej opcji dostęp do internetu będzie automatycznie blokowany po pewnym czasie nieużywania komputera.

Kontrola nad programami w ZoneAlarm

Klikając na przycisk 'Custom' można szczegółowo określić kiedy ma zostać zablokowany internet.
Lock Mode to Use When Enabled
Lock after ... minutes of inactivity - zablokuje internet po określonej liczbie minut.
Lock when screensaver activates - zablokuje internet po włączeniu się wygaszacza ekranu.
When Lock Engages
Allow pass-lock programs to access the internet - blokuje podczas zablokowania internetu tylko nieznane przez siebie programy, dla których dostęp do internetu nigdy nie był ustawiany.
Block all Internet access - zablokuje internet dla wszystkich programów - znanych i nieznanych.

Blokada dostępu do internetu

Programs

Pozwala ustalić czy konkretny program ma mieć dostęp do internetu czy nie. Mamy tutaj trzy główne kolumny: Programs, Access, Server.
Programs - są tu umieszczone nazwy programów które maja ustalony status dostępu do internetu lub strefy zaufanej.
Access - Ustalamy tutaj czy program ma prawo łączyć się z internetem lub strefą zaufaną.
Server - Tutaj również ustalamy czy program ma się łączyć z internetem lub strefą zaufaną, ale teraz na zasadach serwisu. Wiele programów do prawidłowego działania potrzebuje tutaj zezwolenia.

Kontrola aplikacji w ZoneAlarm

Możemy wybrać tutaj trzy rodaje zachowań firewall'a podczas łączenia się programu z internetem lub zaufaną strefą. Rodzaj zachowania można wybrać klikając w odpowiednim wierszu (w którym program się znajduje) i kolumnie prawym klawiszem myszy.
Allow - pozwól aplikacji na łączenie się z daną strefą lub internetem.
Block - nie pozwól programowi na połączenie z internetem lub określoną strefą.
Ask - pytaj za każdym razem, gdy program próbuje połączyc się z internetem lub zaufaną strefą.

Zmiana przywilejów dostępu do sieci

Gdy program nie znajduje się na liście, możemy go dodać do niej, klikając na przycisk 'Add'.

Anti-virus Monitoring

Gdy opcja jest aktywna, ZoneAlarm sprawdza czy program antywirusowy jest uruchomiony na komputerze i czy ma aktualna bazę wirusów.

Monitoring programu antywirusowego

E-mail Protection

Basic MailSafe Settings

Uruchamia proste zabezpieczenie przed wirusami znajdującymi się w poczcie e-mail. Niestety, ochrona ta jest bardzo prosta i nie do końca skuteczna.

Ochrona poczty e-mail

Alerts & Logs

Main

Alert Events Shown - Włączenie tej opcji powoduje, że gdy program będzie chciał połączyć się z internetem wyskoczy okienko z odpowiednią informachją lub pytaniem o pozwolenie.

Okno konfiguracji alarmów

Log Viewer

Wyświetlane są tutaj wszystkie informacje na temat połączeń programów z internetem lub sterefą zaufaną oraz połączeń które przychodziły do naszego komputera, wraz z jego adresem IP.

Ustawienia logów w ZoneAlarm

Copyright © 2007 by Piotr Strzelecki All rights reserved